افزایش سلامت دندان

خوردن مقدار کمی نمک قبل از غذا، باعث می‌شود میکروب‌های معده که در حفره دهان تجمع کرده‌اند به سرعت از بین بروند و خوردن نمک بعد از غذا باعث می‌شود غذای باقی مانده بین دندان‌ها،موجب خرابی دندان‌ها نشود.
همچنین با مصرف نمک می‌توانید دهانی خوشبو داشته باشید. می‌توانید “نمک طبی چشمه”را با جوش شیرین ترکیب کرده و در آب حل کنید.سپس این محلول را غرغره کنید.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید