کنترل فشار خون

کنترل فشار خون

مطالعه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و اردبیل با هدف ارتباط بین دریافت کلسیم و منیزیم از رژیم غذائی با چاقی و فشارخون بالا در بیماران مبتلا به سندروم پرینزمتال آنژین و افراد سالم انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد که دریافت مقدار کافی کلسیم و منیز‌یم باعث تناسب اندام و تنظیم فشار خون در این افراد می‌شود.
همچنین مطالعات محققان دانشگاه ایندیانا نفر نشان می‌دهد که ۲۰۰۰ آمریکا بر روی منیزیم نقش کلیدی در کنترل فشار خون دارد.
با توجه به نتایج فوق درم ‌ییابیم که اگر چه باید در مصرف نمک طبی چشمه نیز دقت کرد و بیش از اندازه مصرف نکرد اما نسبت به نمک‌های تصفیه شده این مزیت مهم را دارد که کنترل کننده فشارخون می‌باشد.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید